O nama

Silvija Turist

Putnička agencija SILVIJA TURIST otvorena je u veljači 2011. godine, a na njezino otvaranje odlučili smo se nakon više od 20 godina duge tradicije te aktivnog sudjelovanja u pružanju usluga prijevoza putnika i turističkih putovanja.

Osnovni cilj turističke agencije je pružanje kvalitetnih i profesionalnih usluga putovanja, rezervacije smještaja te svih drugih aktivnosti koje su potrebne kako bismo udovoljili željama i zahtjevima naših korisnika. Svakodnevnim radom i trudom zaposlenika turističke agencije SILVIJA TURIST nastojimo omogućiti korisnicima usluga da pronađu i rezerviraju putovanja ili odmor koji će zadovoljiti sve njihove želje i potrebe, te im tako omogućiti odmor koji su zaslužili.

Čime se bavimo

 • usluge prijevoza
 • jednodnevni izleti
 • dvodnevna i višednevna putovanja
 • ljetovanja i zimovanja
 • wellness
 • sindikalna putovanja

Bitne informacije za rezervacije

 1. Rezerviraj – potrebna su imena, prezimena, kontakt broj
 2. Garantirani polazak
  – uplata akontacije (30% ukupne cijene za višednevna putovanja, 10 EUR / 75,35 HRK za jednodnevna putovanja)
  – potpis Ugovora o paket aranžamanu
 3. Tjedan dana prije polaska – rok za uplatu ostatka iznosa

Korisnici usluga mogu svoje prigovore podnijeti na jedan od ovih načina:

-pisanim prigovorom direktno u poslovnici putničke agencije na adresi Domžalska ulica 3, Koprivnica
-pisanim prigovorom preko elektroničke pošte silvija.turist@gmail.com
-pisanim prigovorom preko pošte na adresu Domžalska ulica 3, 48 000 Koprivnica
-pisanim prigovorom preko telefaksa +385 (48) 644-772

Odgovor na pisani prigovor agencija je dužna ispostaviti 15 dana od primitka istoga.